Nairiyasatjar's Blog
Just another WordPress.com weblog

แบบทดสอบวิชาการงาน ป. 5

ให้ระบายคำตอบที่ถูกต้องลงในวงกลมตัวเลือกให้เต็มวง (ห้ามระบายนอกวง)

1. เพราะเหตุใดจึงควรแยกประเภทของอาหารก่อนเก็บในตู้อาหาร

1     เพื่อให้หยิบใช้ได้ง่าย และเป็นระเบียบเรียบร้อย

2     เพื่อจะได้ทำความสะอาดได้ง่าย

3     เพื่อไม่ให้กลิ่นอาหารปะปนกัน

4     เพื่อความสวยงาม

2. ข้อใดจัดโต๊ะอาหารโดยเน้นความสวยงามเป็นสำคั­ญ

1     วางช้อนส้อมไว้ข้างจาน

2     วางแก้วน้ำไว้ขวามือ

3     วางเหยือกน้ำไว้ขอบโต๊ะ

4     วางแจกันดอกไม้ไว้กลางโต๊ะ

3. ถ้าเก็บเนื้อสัตว์ไว้ในช่องแช่ผักและผลไม้จะเกิดผลอย่างไร

1     เนื้อสัตว์มีขนาดลดลง

2     เนื้อสัตว์มีความนุ่มมากขึ้น

3     เนื้อสัตว์มีกลิ่นหอม

4     เนื้อสัตว์เน่าเสียง่าย

4. ขั้นตอนใดในกระบวนการทำงานบ้านที่ช่วยปรับปรุงการทำงานบ้านให้ดีขึ้น

1     การวางแผน

2     การประเมินผลงาน

3     การปฏิบัติตามคำสั่ง

4     การทำงานบ้านตามที่วางแผนไว้

5. การจัดตู้อาหารให้ถูกต้องควรจัดอย่างไร

1     จัดอาหารสดไว้ด้านในสุด

2     จัดอาหารแห้งไว้ด้านหน้าสุด

3     จัดอาหารที่หมดอายุเร็วไว้ด้านในสุด

4     จัดอาหารที่หมดอายุเร็วไว้ด้านนอกสุด

6. การจัดวางสิ่งของเครื่องใช้ในห้องครัวข้อใดเหมาะสำหรับห้องครัวที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมด้านเท่า

1     ตัวยู (U)                        2     เส้นตรง

3     เส้นขนาน                     4     ตัวแอล (L)

7. หลังจากทำความสะอาดห้องน้ำแล้วยังมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ นักเรียนจะแก้ปัญ­หาอย่างไรจึงจะประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุด

1     ฉีดสเปรย์ดับกลิ่นห้องน้ำ                      2     ติดก้อนดับกลิ่นในห้องน้ำ

3     ฝานมะกรูดตามขวางบาง ๆ มาวางไว้    4     นำลูกเหม็นใส่ถ้วยมาวางไว้

8. การปฏิบัติตนข้อใดเป็นมารยาทของการทำงานร่วมกับสมาชิกในครอบครัวที่ถูกต้อง

1     ทำงานบ้านตามที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ

2     เมื่อมีผู้ทำงานผิดพลาดไม่ควรให้โอกาสแก้ตัว

3     กล่าวตำหนิทุกครั้งเมื่อมีผู้ทำงานผิดพลาด

4     การทำงานแทนสมาชิกที่จ่ายค่าจ้างให้เรา

9. การปฏิบัติตนข้อใดเป็นการประหยัดน้ำ

1     เปิดน้ำฝักบัวตลอดเวลาที่สระผม

2     ทิ้งกระดาษชำระลงในโถส้วม

3     ซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้า

4     รดน้ำต้นไม้ในตอนเช้า

10. ข้อใดเป็นการปฏิบัติตนเพื่อประหยัดไฟฟ้า

1     ใส่อาหารร้อนในตู้เย็น

2    เปิดไฟฟ้าหน้าบ้านไว้ทั้งคืน

3     พรมน้ำเสื้อผ้าให้แฉะก่อนรีด

4     เปิดพัดลมแทนเครื่องปรับอากาศ

Advertisements

ไม่มีการตอบรับ to “แบบทดสอบวิชาการงาน ป. 5”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: