Nairiyasatjar's Blog
Just another WordPress.com weblog

แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปี2550-2553

1. จอบขุด       2. จอบถาก       3. ส้อมพรวน 4. เสียม                 5. พลั่ว            

6. ช้อนปลูก

1.ถ้าต้องการเตรียมดินสำหรับปลูกพืช ซึ่งบริเวณที่เตรียมดินมี

หญ้ารก จะต้องใช้เครื่องมือเกษตรตามลำดับการเตรียมดินอย่างไร

ก. 5, 6, 3             ข.4, 3, 6     ค.1, 2, 5             ง.2, 1, 4

2) การเลือกใช้เครื่องมือเกษตร ควรคำนึงถึงสิ่งใด

ก.ราคา                   ข.ลักษณะงาน

ค.ความสะอาด     ง.ความสวยงาม

3) ข้อใดใช้เครื่องมือเกษตรไม่เหมาะสมกับงาน

ก.ใช้จอบขุดขุดต้นกล้าไปปลูก   ข.ใช้มีดดายหญ้าลิดกิ่งไม้

ค.ใช้จอบถากถากหญ้า                 ง.ใช้พลั่วผสมผสมดิน

4) หากกำลังจะนำเครื่องมือเกษตรไปใช้งาน แต่พบว่า

เครื่องมือเกษตรชำรุดเพียงเล็กน้อย ควรปฏิบัติอย่างไร

ก.นำไปทิ้งทันที               ข.นำไปเก็บในห้องเก็บของ

ค.ซ่อมแซมก่อน แล้วจึงนำไปใช้งาน

ง.ใช้งานให้เสร็จก่อน แล้วจึงซ่อมแซม

5) ข้อใดเป็นการดูแลรักษาเครื่องมือเกษตรไม่เหมาะสม

ก.ลับมีดดายหญ้าให้คมอยู่เสมอ

ข.ล้างเสียมด้วยน้ำสะอาด และเช็ดให้แห้ง

ค.ทาน้ำมันกันสนิมตรงส่วนที่เป็นโลหะของส้อมพรวน

ง.ตากบัวรดน้ำพลาสติกไว้กลางแดด เพื่อให้แห้งเร็วๆ

6) ผักสวนครัวชนิดใดมีวิธีการขยายพันธุ์แตกต่างจากข้ออื่น

ก.กระชาย หอมหัวใหญ่         ข.หอมแดง ข่า

ค.กะเพรา โหระพา                 ง.กระเทียม ขิง

7) ใครปฏิบัติได้ถูกต้อง

ก.ว่านพรมน้ำหัวหอมเพราะกลัวจะเหี่ยว

ข.วิวใช้มีดคมๆ ตัดบวบจากลำต้น เพื่อไม่ให้บวบช้ำ

ค.แวววางผักบุ้งซ้อนกันหลายๆ ชั้น เพื่อประหยัดพื้นที่

ง.วุ้นเก็บกะเพรามาและวางไว้ตากแดด เพื่อฆ่าเชื้อโรค

8)ยุ้ยต้องการปลูกไม้ประดับ เพื่อนำมาใช้ตกแต่งตามสถานที่ต่างๆ

ยุ้ยควรปลูกพืชในข้อ

ก.ตะโก       เข็ม                  ข.เยอบีร่า    จำปี

ค.กล้วยไม้ ชบา                   ง.พลูด่าง บอนสี

9) ข้อใดเป็นการบำรุงรักษาไม้ดอกไม้ประดับที่ถูกต้อง

ก.ถอนวัชพืชทุกๆ เดือน   ข.กำจัดศัตรูพืชทิ้งทันทีที่พบ

ค.พรวนดินให้ชิดโคนต้นพืชมากที่สุด

ง.ใส่ปุ๋ยสูตรเร่งดอกมากๆ เพื่อให้ไม้ดอกออกดอกจำนวนมาก

10) ถ้าไม้ดอกที่เราปลูกไม่ออกดอก เราควรปฏิบัติอย่างไร

ก.ใส่ปุ๋ยสูตรเร่งดอกในปริมาณมากๆ

ข.รดน้ำในปริมาณมากๆ ทุกวัน วันละหลายหน

ค.ถอนไม้ดอกนั้นทิ้ง แล้วปลูกไม้ดอกชนิดใหม่แทน

ง.ศึกษาข้อมูลการปลูกจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อนำมาใช้ในการปลูก

11) กิ่งลักษณะใดไม่เหมาะจะนำมาทำเป็นกิ่งตอน

ก.กิ่งอ่อนสีเขียว           ข.กิ่งกึ่งแก่กึ่งอ่อนที่มีใบติดอยู่

ค.กิ่งที่ปราศจากโรคและแมลง

ง.กิ่งที่ตั้งตรงหรือเอียงเล็กน้อย

12) การขยายพันธุ์พืชใช้วิธีใดที่ทำให้พืชมีโอกาสกลายพันธุ์

ก. การปักชำ                  ข.การโน้มกิ่ง

ค.การตอนกิ่ง                 ง.การเพาะเมล็ด

13) ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะของดินร่วนปนทราย

ก.ระบายน้ำได้ง่าย           ข.เนื้อดินหยาบร่วน

ค.เม็ดดินมีขนาดเล็ก        ง.มีช่องว่างระหว่างเม็ดดินใหญ่

14) ข้อใดต่างจากพวก

ก.ปุ๋ยชีวภาพ           ข.ปุ๋ยผสม

ค.ปุ๋ยหมัก                 ง.ปุ๋ยคอก

15)“ตุ้ยอยากจะปลูกผักสวนครัว แต่ในบริเวณที่ตุ้ยจะปลูกผัก

นั้น ดินมีสภาพไม่ค่อยดี” จากข้อความนี้ ตุ้ยควรจะใช้ปุ๋ยชนิดใด

ก.ปุ๋ยคอก     ข.ปุ๋ยหมัก       ค.ปุ๋ยพืชสด   ง.ปุ๋ยชีวภาพ

16) เครื่องมือช่างในข้อใดจัดอยู่ในประเภทเดียวกับไขควง

ก.เลื่อยตัดเหล็ก         ข.ประแจปากตาย   ค.ค้อน     ง.สิ่ว

17)สิ่งใดที่นักเรียนต้องทำทุกครั้งก่อนนำเครื่องมือช่างมาใช้งาน

ก.ซ่อมแซมเครื่องมือช่างชนิดนั้น

ข.ลับเครื่องมือช่างให้คมอยู่เสมอ

ค.ศึกษาวิธีการใช้เครื่องมือช่างชนิดนั้น

ง.ตรวจสอบสภาพเครื่องมือช่างชนิดนั้น

18) การซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ จะต้องปฏิบัติสิ่งใดเป็นอันดับแรก

ก.ตรวจสอบสภาพของสิ่งของเครื่องใช้ที่จะซ่อม

ข.หาสาเหตุที่ทำให้สิ่งของเครื่องใช้เกิดความชำรุด

ค.ประเมินทางเลือกในการซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้

ง.สรุปค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้

19) ข้อใดเป็นวิธีการซ่อมแซมโต๊ะที่ขาหลุดได้เหมาะสมที่สุด

ก.ใช้ลวดมัดบริเวณที่หลุดให้ติดกัน

ข.ใช้กาวติดบริเวณที่หลุดให้ติดกัน

ค.ใช้อีพอกซีติดบริเวณที่หลุดให้ติดกัน

ง.ใช้ค้อนตอกตะปูบริเวณที่หลุดให้ติดกัน

20) ใครปฏิบัติตนในการดูแลรักษาของใช้ต่างๆ ภายในบ้านได้ถูกต้อง

ก.จุ้ยทาน้ำมันกันสนิมจอบก่อนเก็บ

ข.จ๋าเสียบปลั๊กเครื่องซักผ้าหลังจากล้างมือ

ค.จ๊อบใช้ผ้าเปียกเช็ดทำความสะอาดโต๊ะไม้

ง.จิ๊บใช้หม้ออะลูมิเนียมทำกับข้าวเสร็จแล้ววางทิ้งไว้

Advertisements

ไม่มีการตอบรับ to “แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปี2550-2553”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: