Nairiyasatjar's Blog
Just another WordPress.com weblog

แบบทดสอบการงานอาชีพฯ ป.5-ป.6

1. พฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัวข้อใดที่ทำให้เกิดปัญหาในครอบครัว
ก. ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ข. หมกมุ่นอบายมุข
ค. กระเหม็ดกระแหม่ ง. มีความระแวงต่อกัน
2. ในกรณีที่ครอบครัวมีผู้สูงอายุ ต้องใช้หลักการข้อใดดูแลท่าน
ก. ตามใจท่าน เพราะท่านคือผู้มีพระคุณ
ข. พาท่านไปปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้พบความสงบ
ค. พาท่านไปอยู่บ้านพักคนชราจะได้มีเพื่อนวัยเดียวกัน
ง.ให้ท่านช่วยทำงานบ้านเพื่อจะได้ไม่เหงาและรู้สึกมีคุณค่า
3. การเลือกซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัย ต้องใช้หลักการข้อใด
ก. รูปแบบสวยงามทันสมัย
ข. ราคาพอเหมาะกับรายได้
ค. วัสดุมีความแข็งแรงทนทาน
ง. การใช้งานตรงตามความต้องการ
4. แสงแดดตอนกลางวันทำให้บ้านร้อนระอุ ต้องแก้ปัญหาอย่างไร
ก. ติดม่านบังแดด ข. ทำกันสาดบังแดด
ค. ติดวัสดุกันความร้อน ง. ปลูกต้นไม้เพื่อบังแดด
5. ข้อใดจัดเป็นเทคโนโลยีชีวภาพ ที่นำมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืช
ก. สมดุลชีวภาพ ข. กระบวนการเพาะพันธุ์
ค. พันธุวิศวกรรม ง. เทคโนโลยีโมเลกุลเครื่องหมาย
6. ตามทางแยกถนน ใช้หลอดชนิดใดที่ทำให้ตาของมนุษย์มองเห็นได้ชัดเจนกว่า
ก. หลอดอินแคนเดสเซนต์ ข.หลอดปรอทความดันสูง
ค. หลอดโซเดียมความดันสูง ง. หลอดฮาโลเจน

7. การต่อสายดิน สำหรับตู้เย็น เครื่องซักผ้า และเครื่องทำน้ำอุ่น ต้องต่อเข้ากับแท่งหรือแผ่นโลหะชนิดใด
ก. ทองเหลือง ข. ทองแดง
ค. อลูมิเนียม ง. สแตนเลส
8. เครื่องมือใช้วัดก๊าซไอเสียรถยนต์ในปัจจุบันนี้กฎหมายให้ตรวจวัดก๊าซอะไร
ก. ก๊าซคาร์บอนมอนน๊อกไซต์ (co)
ข. ก๊าซออกไซต์ของไนโตรเจน (NOx)
ค. ก๊าซไฮโดรดาร์บอน (HC)
ง. ก๊าซสารตะกั่ว (Pb)
9. รัฐบาลส่งเสริมสนับสนุนสินค้า OTOP เพราะอะไร
ก. เกิดการแข่งขันกันเพื่อการส่งออก
ข. ทำให้คนไทยเกิดสำนึกรักบ้านเกิด
ค. สร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน
ง. เป็นการเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้ภาคภูมิใจความเป็นไทยได้อย่างดีเยี่ยม
10. เอเย่นต์ขายรถยนต์ คือใคร
ก. ตัวแทน ข. พ่อค้าส่ง
ค. นายหน้า ค. พ่อค้าปลีก
11. นักเรียนจะปรับปรุงร้านขายของชำอย่างไร จึงจะสู้ร้าน Supermarket ได้
ก. ขายราคาถูก มีสถานที่จอดรดสะดวก
ข. มีสินค้าให้เลือกมากมาย ร้านสะอาด
ค. มีสถานที่จอดรถสะดวกราคายุติธรรม
ง. ราคายุติธรรม จัดสินค้าสะดวกต่อการหยิบซื้อได้เอง
12. ใครปฏิบัติ ตนไม่เหมาะสมในการใช้อินเทอร์เน็ต
ก. เก๋ ไม่เรียกดูภาพที่ไม่เหมาะสม
ข. แก้ว ใช้ภาษาสุภาพในการเขียน e-mail

ค. เก่ง แอบนัดพบกบกิ๊บที่รู้จักกันทางอินเทอร์เน็ตโดยไม่บอกให้พ่อแม่ทราบ
ง. กุ๋ย รีบแจ้งคุณครูเมื่อพบปัญหาจากการใช้อินเทอร์เน็ต
13. ข้อใดเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตัดในการทำงานประดิษฐ์และงานช่าง
ก. เลื่อยฉลุ ข. ตะไบ ค. สว่านมือ ง. กุญแจเลื่อน
14. ธุรกิจประเภทใดส่งเสริมให้เกิดความรักและความภาคภูมิใจในท้องถิ่นมากที่สุด
ก. ธุรกิจการเกษตร ข. ธุรกิจการบริการ
ค. ธุรกิจอุตสาหกรรม ง. ธุรกิจการท่องเที่ยว
15. ข้อใดไม่ใช่อาชีพรับจ้าง
ก. ภารโรง ข. ช่างเสริมสวย ค. ตำรวจ ง. ครู
16. วัสดุที่ใช้ในการทำงานประดิษฐ์ข้อใด ที่อาจส่งผลให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมได้
ก. ลวด ข. ดินน้ำมัน ค. โฟม ง. ขวดแก้ว
17. ข้อใดคือคุณธรรมที่สำคัญที่สุดของผู้ประกอบธุรกิจ
ก. สามัคคี ข. อ่อนโยน ค. เมตตา ง. ซื่อสัตย์
18. กมลต้องการเงินทุนในการทำธุรกิจเลี้ยงปลานิล กมลจะหาแหล่งเงินทุนได้จากที่ใด
ก. ตลาด ข. ธนาคาร ค. รัฐบาล ง. ผู้บริโภค
19. ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่ใช้แทนเงินในอดีด
ก. เกลือ ข. เปลือกหอย ค. ธนบัตร ง. หนังสัตว์
20. เราควรซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ อย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าปฏิบัติตามเศรษฐกิจพอเพียง
ก. ซื้อตามความสมัยนิยม ข. ซื้อตามที่เพื่อน ๆ แนะนำ
ค. ซื้อตามความสนใจ โดยซื้อผ่านบัตรเครดิต
ง. ซื้อตามความจำเป็นของตนเอง
21. การออกแบบผลิตภัณฑ์ใด ต้องคำนึงถึงสรีระและรูปร่างของผู้ใช้มากที่สุด
ก. เตียง ข. ชั้นวางของ ค. ตู้เสื้อผ้า ง. เตาไฟฟ้า
22. ในท้องถิ่นแห่งหนึ่งมีกอไผ่มาก คนในท้องถิ่น ควรสร้างผลิตภัณฑ์ใด จึงจะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น

ก. อาหารกระป๋อง ข. ตะกร้าผลไม้
ค. ปลาตะเพียนสาน ง. ดอกไม้ประดิษฐ์
23. ถ้าต้องการรับข้อมูลที่ถูกต้องแน่นอนควรปฏิบัติตามข้อใด ก. อ่านหนังสือที่ขายดีที่สุด
ข. อ่านข้อมูลเดิมซ้ำหลาย ๆ รอบ
ค. อ่านหนังสือที่มีข้อมูลมากที่สุด
ง. อ่านหนังสือหลาย ๆ เล่มเปรียบเทียบกัน
24. อาหารใดบ้างต่อไปนี้ เมื่อกินเข้าไปแล้วเกิดการย่อยจะมีฤทธิ์เป็นกรด
ก. ฝรั่งดอง มะม่วงดอง มะละกอ
ข. สับปะรด น้ำอัดลม ไข่ต้ม
ค. น้ำพริก แกงเลียง เต้าหู้ทอด
ง. แกงไก่ กล้วยบวชชี ผัดผักคะน้า
25. การกินดี มีความหมายว่าอย่างไร
ก. กินอาหารที่มีราคาแพง ข. กินอาหารครบ 5 หมู่
ค. กินอาหารวันละ 3 มื้อ ง. กินอาหารมาก ๆ
26. พืชชนิดใดสามารถนำมาปรุงอาหารได้ทั้งคาวและหวาน
ก. แตงล้าน ข. ฟักทอง ค. มะเขือพวง ง. ผักกาดเขียว
27. สิ่งใดมีความสำคัญมากที่สุดในการประกอบอาหาร
ก. ความรวดเร็ว ข. ความสวยงาม
ค. ความสะอาด ง. ความประหยัด
28. พืชชนิดใดที่ขยายพันธ์โดยการตอนกิ่ง
ก. ขิง ข. ตะไคร้ ค. มะกรูด ง. ต้นหอม
29. ข้อใด ไม่ใช่ ธาตุหลักของพืช
ก. ไนโตรเจน ข. แมงกานิส
ค. ฟอสฟอรัส ง. โพแทสเซียม
30. วัชพืชชนิดใดสามารถนำไปใช้งานหัตถกรรมได้
ก. หญ้าคา ข. จอกแหน
ค. ผักตบชวา ง. หญ้าแห้วหมู

Advertisements

ไม่มีการตอบรับ to “แบบทดสอบการงานอาชีพฯ ป.5-ป.6”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: